× Home Agenda Vacatures Contact

Deelnemers

We verdelen onze deelnemers in drie groepen: schoolkinderen, (jong)volwassenen en senioren. Met elke deelnemer werken we met een zorgplan waarbij we aan de leerdoelen werken die passen bij de deelnemer.
Voor de schoolkinderen bieden we behandeling op basis van een divers aantal methoden. Zo proberen we de methoden aan te sluiten bij het kind om tot het optimale resultaat te komen. Bij de groep senioren werken we volgende de Böhm-methode. Dit houdt in dat we ‘belevingsgerichte’ zorg leveren. Wilt u meer weten over deze methode? In de link hieronder vind u een uitgebreide omschrijving. http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/methodiek-bohm

Zorgvisie

Zorgboerderij Buyskêrke is een reformatorische zorgboerderij. In afhankelijkheid van de zegen van de Heere bieden we zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte. We zetten in de omgang met de deelnemers de eigenheid en de mogelijkheden van de cliënt centraal. Wij doen dit met betrokken en deskundige medewerkers. We bieden een plek waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het ‘gewone leven’, aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat. We doen dat vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God. We zijn gericht op de mogelijkheden van de deelnemers en leveren daardoor zorg op maat.

Samenwerkingsverbanden

Als zorgboerderij zijn we aangesloten wij SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid).
https://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/
AGB-code SZZ: 7373 2508
AGB-code Buyskêrke: 4178 4531

Om onze deelnemers de beste ondersteuning te bieden zijn wij aangesloten bij de verwijsindex Zeeland.
https://www.verwijsindexzeeland.nl/

Wij zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw & Zorg en nemen deel aan de aldaar ingestelde, onafhankelijke klachtencommissie. Wij beschikken over het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit Laat Je Zien. https://www.kljz.nl/

klachtenregelement