Over de zorgboerderij

Zorgboerderij Buyskêrke is in mei 2004 gestart.
Van oorsprong was Buyskêrke een veeteeltbedrijf.
Het is een varkensfokbedrijf waarbij door automatisering steeds meer tijd vrijkwam voor de boer.
Hierdoor zijn de boer en boerin op zoek gegaan naar een mooie aanvulling op de boerderij.
De boerin heeft een onderwijsachtergrond die ze goed kan besteden in de zorg die binnen het bedrijf past.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf waarin een groot aantal deelnemers hun plekje heeft gevonden en is er een enthousiast team om de dagbesteding in goede banen te leiden.

“We maken van elke dag een mooie dag!”

We starten de dag gezellig met wat te drinken.
Daarna gaan we aan het werk. De dieren worden verzorgd
of we zijn op een andere manier in de natuur bezig.
Bij het eten lezen we altijd uit Gods woord en zingen we samen.
Aan het eind van de dag is er altijd nog wel tijd voor ontspanning.
Na het koffie drinken gaan we weer naar huis.

De zorg die we leveren op Buyskêrke is uniek. We vinden het heel belangrijk om een duidelijke structuur te hebben in onze dagindeling en in de activiteiten die we doen. We werken via ‘geef me de 5’. Op het planbord (foto’s, picto’s en tekst) zien de deelnemers hoe de dag eruit gaat zien. De ‘geef me de 5-vragen’ wie, wat, waar, hoe en wanneer zijn al beantwoord voordat we aan de activiteiten gaan beginnen. Dit geeft iedereen rust en zeker onze deelnemers met autistische kenmerken hebben hier enorm veel baat bij. Deze veilige omgeving zorgt ervoor dat ieder in zijn of haar eigen tempo kan groeien.

Reformatorisch

Zorgboerderij Buyskêrke is een reformatorische zorgboerderij. In afhankelijkheid van de zegen van de Heere bieden we zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte.

Cliënt centraal

We zetten in de omgang met de deelnemers de eigenheid en de mogelijkheden van de cliënt centraal. Wij doen dit met betrokken en deskundige medewerkers.

Aandacht, rust en regelmaat

We bieden een plek waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het ‘gewone leven’, aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat.

Welkom op Buyskêrke

eenden

Voor wie is Buyskêrke?

Kinderen met een rugzakje, bijvoorbeeld een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, autisme, ADHD, enz.

(Jong)volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychische problemen, burn-out, verstandelijke beperking, stagiaires van het ZML-, SBO- en PRO-onderwijs.

Senioren, zoals dementerende ouderen en ouderen die eenzaam zijn.

deelnemers

Hoe werken we op Buyskêrke?

We verdelen onze deelnemers in drie groepen: schoolkinderen, (jong)volwassenen en senioren. Met elke deelnemer werken we met een zorgplan waarbij we aan de leerdoelen werken die passen bij de deelnemer. Voor de schoolkinderen bieden we behandeling op basis van een divers aantal methoden. Zo sluiten de methoden aan bij het kind om tot het optimale resultaat te komen. Bij de groep senioren werken we volgens de Böhmmethode. Dit houdt in dat we ‘belevingsgerichte’ zorg leveren. Wilt u meer weten over deze methode? In de link hieronder vind u een uitgebreide omschrijving https://www.de-mensch.nl/index.php?id=2